Intakegesprek

Hieronder kunt u alvast bekijken wat er in het intakegesprek zal worden verteld of het nog een keertje op uw gemak nalezen.

Algemeen:

De intake is bedoeld voor alle cliënten die kraamzorg van JoNa krijgen. Bij een eerste kind wordt de intake persoonlijk bij u thuis gedaan, bij een volgende zwangerschap doen we de intake telefonisch. Uiterlijk 6 weken voor de uitgerekende datum moet de intake gedaan zijn. Het doel van de intake is het controleren van een aantal gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening. Daarnaast vertelt de intaker wat u kunt verwachten van de kraamzorg en hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Tenslotte is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De intaker komt niets controleren, het is immers uw huis en uw baby!

Persoonlijke gegevens:

De intaker controleert een heel aantal persoonlijke gegevens. Deze zijn vooral van belang voor het inzetten van een kraamverzorgende bij het juiste gezin en op het goede adres... Ook verzekeringsgegevens worden gecontroleerd, deze zijn belangrijk voor een goede administratieve afhandeling. Vragen over uw beroep of uw geloofsovertuiging worden niet uit nieuwsgierigheid genoteerd, maar dienen ervoor de zorg nog beter te kunnen afstemmen. Bij de intake wordt ook gevraagd of er nog andere hulpverleners in uw gezin actief zijn. Te denken valt aan maatschappelijk werk, een psycholoog, Jeugdzorg of de reclassering. Met deze gegevens proberen we de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, uiteraard alleen met uw toestemming, zo goed mogelijk te coördineren. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen: kraamzorg JoNa is geregistreerd bij het Centraal Bureau Registratie Persoonsgegevens.

Zwangerschap:

Het is voor het kraambureau vaak nuttig te weten hoe deze en eventueel vorige zwangerschappen zijn verlopen. Soms is het nodig ook tijdens de kraamtijd hier rekening mee te houden. Ook noteren we waar u wilt gaan bevallen. Bevalt u thuis, dan moeten we rekening houden met het inzetten van een kraamverzorgende tijdens de bevalling. Bevalt u in het ziekenhuis, poliklinisch (dat is meestal op eigen verzoek) of medisch (op indicatie van arts of verloskundige) dan komen we pas wanneer u weer thuis bent.

Eén kraamverzorgende?:

Het streven is dat u te maken krijgt met één kraamverzorgende.
Uitzonderingen hierop zijn: ziekte, begrafenissen, bruiloften, feestdagen. Ook als de vakantie van een kraamverzorgende tijdens uw kraamweek begint, wordt zij afgelost. Het kan voorkomen dat een kraamverzorgende een voorkeursgezin heeft. Iedere kraamverzorgende bij JoNa mag eenmaal per jaar een voorkeursgezin opgeven als zij dat wil. Mocht zij aan het werk zijn bij u en haar voorkeursgezin bevalt, wordt zij afgelost. Natuurlijk proberen wij deze situaties te voorkomen!

Vaststellen zorgduur:

Met u wordt doorgenomen hoeveel uur kraamzorg u krijgt. We hanteren hiervoor het Landelijk Indicatie Protocol, een standaard die door alle verzekeringsmaatschappijen en alle kraamzorginstellingen wordt gebruikt. Moeilijk punt hierbij is dat wij nooit weten wat er tijdens de bevalling gaat gebeuren. Het aantal uren zorg wordt dus bepaald op basis van de toestand zoals die tijdens de intake is. Standaard krijgt een gezin waar men van plan is borstvoeding te gaan geven 49 uur zorg, en 45 uur zorg wanneer kunstvoeding wordt gegeven. Hier komen nog uren bij wanneer u thuis bevalt. Globaal rekenen we hiervoor vanaf het moment dat de kraamverzorgende binnenkomt tot 2 uur na de geboorte van de placenta.
Bevalt u in het ziekenhuis dan wordt voor iedere nacht dat u in het ziekenhuis hebt doorgebracht een 8e deel van de zorguren afgetrokken.
Bijzondere situaties: u woont in bij uw ouders, u verwacht een tweeling, u hebt een post partum depressie gehad in het verleden of anders: de intaker zal u vertellen welke consequenties dit heeft voor het aantal uren kraamzorg. Is er iets niet duidelijk, belt u dan vooral met het kraambureau!

Zorg korter dan 4 uur per dag:

Wanneer u geen volledige kraamzorg wenst maar minder dan 4 uur zorg per dag, dan willen we dit graag van te voren weten. De intaker zal u vragen naar de reden. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van volledige zorg, hierop is onze planning ingesteld. Daarom kunnen we bij korte zorgen niet garanderen dat u 1 kraamverzorgende krijgt. Ook is het mogelijk dat u 's middags zorg krijgt. Ook al wordt er minder dan 3 uur per dag in uw gezin doorgebracht; we rekenen in ieder geval 3 uur per dag.

Borstvoeding:

Kraamzorg JoNa heeft een lactatiekundige en een borstvoedingsdeskundige in dienst die tijdens en na de kraamtijd kunnen worden geconsulteerd.

Kraamzorg JoNa heeft het borstvoedings-certificaat. Dat betekent dat we erg bewust bezig zijn met de begeleiding bij borstvoeding. Daarvoor is het voor ons belangrijk een aantal zaken van te voren te weten, bijvoorbeeld hoe eerdere ervaringen zijn geweest en of u een cursus hebt gevolgd. Ook zal de intaker u wijzen op het belang van rooming in (dat is het slapen van de baby bij u op de kamer zodat u de hongersignalen van uw kind leert kennen) en het aanleggen van uw baby na de geboorte.

Specifieke wensen:

De intaker vraagt naar bijzondere wensen. Wilt u van te voren al aangeven dat de kraamverzorgende dagelijks moet stofzuigen vanwege een allergie van uw echtgenoot, meld dit dan. Verder kunt u denken aan: schoenen uit, extra aandacht voor andere kinderen, warm eten klaarmaken, niet wassen op zondag etc.
Heeft u een goede ervaring met een bepaalde kraamverzorgende, dan kunt u aangeven dat u het prettig vindt wanneer zij weer komt. We kunnen dit om plan- technische reden echter niet garanderen. Ook kunt u melden dat u een bepaalde kraamverzorgende niet wilt hebben. In die situatie garanderen wij wel dat uw wens wordt gehonoreerd!

Leerlingen:

Kraamzorg JoNa heeft regelmatig leerling-kraamverzorgenden of gediplomeerd kraamverzorgenden die nieuw in dienst zijn. Beide worden begeleid door een ervaren kraamverzorgende. De intaker zal u vragen of een dergelijk “koppel” bij u in het gezin welkom is. U kunt er van op aan dat de zorg onverminderd goed is. Sterker nog: twee paar handen verzetten altijd meer werk! Woont u op kamers of in een klein zomerhuisje, dan is twee kraamverzorgenden niet handig. In dat geval zal de intaker dat zelf al aangeven.

Het is ook mogelijk geen extra kraamverzorgende tijdens de bevalling te hebben, maar wel tijdens de zorg.

Bijzondere punten die worden besproken:

  • De arbocheck: uw bed moet altijd op klossen, ook wanneer u in het ziekenhuis bevalt. De hoogte moet minimaal 70, liever nog 75/80 cm zijn. Is dit niet mogelijk, dan zal de kraamverzorgende een aantal taken (bed verschonen, assisteren bij borstvoeding) op een andere manier met u regelen. Denk er om dat ook verloskundigen hun werk niet verantwoord kunnen uitvoeren wanneer het bed niet op klossen staat!!
  • Kraamverzorgenden mogen alleen werken met deugdelijke apparatuur, werkt een apparaat niet naar behoren, dan zal zij dit niet gebruiken. Voor de bevalling dus graag repareren of vervangen!
  • De eigen bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De intaker vertelt u hoe hoog deze is. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt mogelijk een deel van deze eigen bijdrage toch vergoed. Houdt u dus rekening met een extra kostenpost van ongeveer 175 euro, afhankelijk van het aantal uren zorg dat u krijgt. De nota voor de eigen bijdrage ontvangt u van het kraambureau, de andere kosten voor de zorg worden rechtstreeks met uw verzekeraar geregeld.

De rommelmelding:

Wij vragen u een zogenaamde rommelmelding te doen wanneer u denkt dat de bevalling begint. Dat kan zijn omdat u weeën hebt, of omdat de vliezen breken of omdat de verloskundige dat zegt. Wij spreken dan de kraamverzorgende vast in aan de hand van de gegevens van de intake. Op het moment dat de verloskundige zegt dat u het kraambureau moet bellen omdat uw baby snel geboren kan worden, gaat geen tijd meer verloren met het overdragen van gegevens. Uw kraamverzorgende gaat meteen rijden!

Belt u niet tussen 22.00 en 7.30 uur voor een rommelmelding. Uiteraard kunt u ons ’s nachts wel gewoon bellen als u een kraamverzorgende nodig hebt bij de bevalling!

Bevalt u in het ziekenhuis, dan kunt u ons bellen wanneer u de tijd weet dat u naar huis mag. Bellen dat u gaat bevallen mag wel, maar is niet noodzakelijk. Belt u ook niet ’s nachts wanneer uw baby ’s nachts in het ziekenhuis is geboren. Wij hoeven immers nog niet in actie te komen. Na half 8 zullen we u graag feliciteren en de kraamzorg met u regelen!

Taken kraamverzorgende:

De intaker neemt de taken van de kraamverzorgende met u door. De absolute prioriteit ligt bij de zorg voor de moeder, het kind en de borstvoeding. Daarnaast wordt dagelijks de badkamer en het toilet gedaan. Verder zal de kraamverzorgende de werkzaamheden met u overleggen. Veel is mogelijk, mits er tijd voor is en geen oneigenlijk gebruik van de kwaliteit van de kraamverzorgende wordt gemaakt. Zie ook het verhaal onder Klachten top 5.

Problemen:

Wanneer de zorg niet aan uw verwachting voldoet: bespreekt u dit met uw kraamverzorgende. Zij zal iedere dag vragen of alles naar wens verloopt. Zij verwacht hier een eerlijk antwoord op, want alleen dan kan zij haar zorg bijstellen! Rond de derde zorgdag belt het kantoor aan het begin van de avond om te horen of alles goed gaat. De medewerker vraagt vooral naar de “klik” met de kraamverzorgende, maar daarnaast ook naar de zorg voor u, uw gezin en de baby, de huishouding en de voorlichting. Indien nodig nemen we actie om te zorgen dat uw kraamtijd toch tot een goed einde wordt gebracht. Aan het eind van de zorg vraagt de kraamverzorgende u een schriftelijke evaluatie in te vullen. We stellen uw bevindingen op papier erg op prijs, maar problemen kunnen we alleen tijdens de kraamtijd oplossen!

Huisdieren:

Huisdieren komen voor uw eigen verantwoordelijkheid. Uitlaten van honden en schoonmaken van kattenbakken horen niet bij de taken van een kraamverzorgende. Vindt uw kraamverzorgende het erg leuk om even met de hond te wandelen, en is er tijd voor? Dan is het geen probleem!

Andere kinderen in het gezin:

De intaker neemt de namen en leeftijden van uw kinderen op. Ook noteert zij zaken die bij binnenkomst van een kraamverzorgende al van belang kunnen zijn. Minder dringende zaken kunnen rustig wachten tot u persoonlijk met uw kraamverzorgende kunt overleggen. Krijgt u een derde kind voordat de oudste 4 jaar is, of een vierde voordat de oudste 6 is, dan kunt u een ½ uur zorg per dag extra krijgen.

Afhandeling van de intake:

Bij persoonlijke intake krijgt u direct het zorgplan, en tekent u het intakeformulier voor akkoord. De kopie blijft in uw gezin. Legt u het zorgplan onder het aankleedkussen op de babykamer, daar zoekt de kraamverzorgende het eerst!

Bij een telefonische intake krijgt u het zorgplan en de intake over de post. Controleert u de gegevens die zijn genoteerd, teken de intake en stuur het origineel terug naar het kraambureau in de bijgeleverde envelop.

S

HKZ certificering

Unicef

Who