Borstvoeding

Borstvoeding of kunstvoeding?

Met de komst van een baby sta je als ouders voor een aantal belangrijke keuzes. Een van de keuzes is of je je baby borstvoeding of kunstvoeding gaat geven. Wat goed is voor jullie baby kan een buitenstaander niet bepalen. Dat doe je als ouders samen, op basis van argumenten die voor jullie belangrijk zijn. Tijdens de kraamweek gaan we er vanuit dat de keuze gemaakt is. De kraamverzorgende respecteert de uitkomst en biedt ondersteuning waar nodig.

Problemen?

Soms krijg je tijdens de kraamweek te maken met voedingsproblemen. Dingen die we in de dagelijkse praktijk regelmatig tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

  • een misselijke baby die niet wil drinken
  • een slaperige baby
  • een baby die wel hapt aan de borst, maar niet zuigt
  • pijnlijke tepels, soms ook met wondjes
  • vlakke tepels

Meestal zijn deze problemen van voorbijgaande aard. De kraamverzorgende heeft genoeg kennis en vaardigheid in huis om jullie met adviezen en hulpmiddelen op weg te helpen.

Af en toe is een probleem hardnekkiger, of kan de kraamverzorgende er niet achter komen waardoor het probleem wordt veroorzaakt. In deze situaties kan het nuttig zijn de hulp van een lactatiekundige in te roepen.

Lactatiekundige of borstvoedingsdeskundige

Kraamzorg JoNa heeft een lactatiekundige en een borstvoedingsdeskundige in dienst. Zij hebben een ruime ervaring met de zorg voor moeder en baby. Daarnaast hebben zij een vervolgopleiding gedaan die volledig gericht is op alle aspecten van het voeden van baby’s. De lactatiekundige of borstvoedingsdeskundige kunnen door deze uitgebreide kennis soms net een ander licht werpen op de situatie. Zij ondersteunen jullie als ouders, én de kraamverzorgende, met een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat de baby in een goede conditie blijft en dat het plan in overeenstemming is met wat jullie als ouders willen en aankunnen. Uiteraard gebeurt alles in overleg met de verloskundige!

Plan van aanpak

De lactatiekundige neemt ruim de tijd voor jullie. Zij vraagt altijd na hoe de zwangerschap, de bevalling en de voedingen tot nu toe zijn verlopen. Daarnaast doet zij voorzichtig mondonderzoek bij de baby. Als het nodig is onderzoekt zij ook de borsten van de moeder. Al deze zaken geven zicht op een stukje van de puzzel! Aan de hand van de bevindingen stelt de lactatiekundige een diagnose ( “waardoor wordt dit probleem veroorzaakt”). Samen met jullie en de kraamverzorgende wordt vervolgens een plan gemaakt. Dit plan komt op papier te staan, zodat jullie de afspraken kunnen nalezen. Tenslotte wordt eventueel een (telefonische) vervolgafspraak gemaakt om te horen of het plan werkt.

Visie van JoNa

JoNa vindt dat begeleiding bij de voeding van een baby, borstvoeding of kunstvoeding, één van de belangrijkste taken van een kraamverzorgende is. Daarom kunnen kraamverzorgenden tijdens de kraamweek altijd een beroep doen op lactatiekundige ondersteuning.

Kosten tijdens de kraamweek:

De kraamverzorgenden kunnen voor cliënten van JoNa de hulp inroepen van één van onze lactatiekundigen. Met deze hulp willen we laten zien dat we veel belang hechten aan een goede start. Daarom is deze hulp voor cliënten kostenloos.

Kosten na de kraamtijd:

Hebt u na de kraamweek vragen of een voedingsprobleem, belt u dan naar het kantoor van JoNa. Zij kunnen voor u een lactatiekundige inschakelen. Voorlopig is ook deze service voor u zonder kosten.